THƯ CẢM ƠN – DỰ ÁN KDC BÀU SEN VÀ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐỨC PHỔ

Thư cảm ơn từ Chủ tịch HĐTV công ty TNHH bất động sản Mỹ Gia – Dự án KDC Bàu Sen và Chỉnh trang đô thị Đức Phổ

Posted in Tin Tức and tagged .