Mỹ Gia Land tổ chức hoạt động ngoài trời nhân dịp 30/4 – 1/5 2018

Nhân dịp 30/4 – 1/5 2018 Công ty BĐS Mỹ Gia Land tổ chức các hoạt động ngoài trời dành cho cán bộ công nhân viên công ty nhằm xây dựng tinh thần …

Posted in Hoạt Động and tagged , .