Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê

mytra-mykhe.jpgf

Phối cảnh dự án.

 

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho khu vực, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Quảng Ngãi, phát triển đô thị hai bên dòng Sông Trà Khúc và mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất ở đô thị và dịch vụ theo tiêu chí đô thị loại II phục vụ kinh doanh theo nhu cầu của người dân thành phố Quảng Ngãi trong hiện tại và tương lai; góp phần sắp xếp lại dân cư trong vùng dự án, tạo cảnh quan môi trường đô thị sinh thái bờ Bắc sông Trà Khúc; từng bước cùng các dự án khác thực hiện và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi theo quy hoạch.

Đặc điểm nổi bật dự án

Thành phố Quảng Ngãi xanh,sạch đẹp và nâng cao đời sống của cư dân khu vực bờ bắc Sông Trà.

 

Posted in Tin Tức and tagged , , , , , , , .

Trả lời