Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại IV

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 194/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Khu đô thị Sa Huỳnh – dự án BĐS phát triển cơ sở hạ tầng thị xã Đức Phổ

Về vấn đề trên, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề án và tổ chức đoàn công tác liên ngành khảo sát thực tế phát triển đô thị Đức Phổ, ngày 17/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1122/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi với nội dung như sau:

Về tình hình thực tế phát triển đô thị: So với thời điểm thị trấn Đức Phổ mở rộng được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV năm 2016, cho đến nay đô thị Đức Phổ đã được quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn lực, đã và đang tạo được những kết quả tích cực.

Về hồ sơ Đề án: Hồ sơ Đề án sử dụng số liệu năm 2016, do đó cần được rà soát, cập nhật số liệu đến ngày 31/12/2017. Đề án cần làm rõ cơ sở tính toán diện tích đất xây dựng đô thị; chuẩn hóa số liệu tuyến đường chính khu vực nội thị; bổ sung số liệu về cơ sở hạ tầng tại các xã; bổ sung phương pháp tính toán tiêu chuẩn hạ tầng khu vực ngoại thành và hoàn thiện phim tư liệu.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND huyện Đức Phổ, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến góp ý của đoàn công tác liên ngành và ý kiến tại công văn này, hoàn thiện đề án, gửi Bộ Xây dựng để thực hiện tổ chức thẩm định, công nhận loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại IV, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án khu vực dự kiến thành lập các phường nội thị, các xã ngoại thị và thị xã Đức Phổ, đánh giá mức độ đáp ứng các quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 đối với nội dung về thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Đoan Trang

Posted in Tin Tức and tagged .